Biblioteca e EDLG do IES MONTE DAS MOAS
"Ler é soñar da man do outro" Fernando Pessoa

venres, 26 de febreiro de 2016

CONCURSO DE RELATO BREVE

CONCURSO DE RELATO BREVE CON FONDO DE MITO CLÁSICO

A Biblioteca de IES Monte das Moas  a través do Departamento de Clásicas convoca o Primeiro Concurso de” Relatos Breves” que se rexerá polas seguintes bases:
1.- Poderán concorrer a este certame os alumnos/as de 3º e 4º da ESO e 1º e 2 de Bach.
2.-Os traballos terán como referencia un mito clásico*
3.- A extensión dos traballos non poderá exceder as 1600 palabras,( 4  folios tamaño A-4 a dobre espazo).
4.-Os traballos deberán presentarse nun sobre, asinado cun pseudónimo e logo introducirase neste , outro cos datos persoais do autor/a.
5.-O xurado, que será dado a coñecer ó emitirse o fallo, terá ademais das facultades normais de otorgar ou declarar deserto o premio, as de interpretar as presentes bases.
6.-O prazo máximo de recepción dos traballos será o 15 de Maio do 2016. Mentres que o prazo de resolución do procedemento será o 30 de Maio do 2016.
7.- HABERÁ DÚAS CATEGORÍAS:
NIVEL ESO
NIVEL BACHARELATO
1º Premio : 40 €
2º Premio: 30€
3º Premio: 20€
1º Premio : 40 €
2º Premio: 30€
3º Premio: 20€

·         Na mesma Biblioteca habilitarase un espazo para que os alumnos/as ,  que queiran, consulten as mitoloxías necesarias. . Tamén se lles aportarán unha lista de mitos clásicos coas correspondentes citas do texto.

·         O Departamento de clásicas responderá a calquera aclaración  que se queira facer respecto a este Concurso.

Ningún comentario:

Publicar un comentario